آخرین اخبار سایت

خیابون فخر رازی...

ایییییین همه سال، تو تبلیغ های تلویزیون آدرس میدادن خ فخر رازی، یا تو انتشارات راجع ب خ فخر رازی میخوندم! فکر نمیکردم ی روزی پام ب این خیابون باز شه...

اما

بالاخره

شد!

روز شنبه 23 فروردین، اولین جلسه ی کلاس طراحی من بود. 

چ حس خوبی بود کلی ذوق داشتم...

بعداز ظهر بعد از تموم شدن کلاسم فروشگاه افق هم رفتم...خ جالبه! تو کتاب فروشیا،  انگار دنبال چیزی یا کسی می گشتم. هر کی رد میشد باید از فیلتر نگاه من عبور میکرد...  و بالاخره بعد از خرید کتاب راه افتادم برگردم دانشگاه و تا شب کلی کارای طراحی حروف انجام دادم. گردنم داغون شد، اما در عوض حرفای استاد خستگیمو از تنم زدود. خیلی خوشش اومده بود. [نیشخند]

خوب. فعلا برم بخوابم!فردا امتحان تمدن اسلامی دارم و خدا خودش شاهده ک از 160 صفحه، 20 صفحه خوندم. خدا رحم کنه 
منبع: http://martah.blogfa.com

کلمات کلیدی: